Účasť kolegov na svetovom kongrese

Pedagogický a výskumní pracovníci KMI: Ing. Juraj Belan, PhD., Ing. Milan Uhríčik, PhD., Ing. Lenka Kuchariková, PhD. a Ing. Alan Vaško, PhD. sa aktívne zúčastnili 73. Zlievárenského svetového kongresu v Krakove. Svoju vedecko-výskumnú činnosť prezentovali už prvý deň kongresu....
Read more »

Zahraničná stáž študentov z Gliwíc na KMI

KMI v rámci medzinárodnej spolupráce s Polytechnikou Slaskou, Gliwice zabezpečuje zahraničnú stáž študentov. Študenti vycestovali na danú stáž v rámci projektu: “Doświadczony absolwent kierunków z obszaru Inżynierii Materiałowej – odpowiedzią na oczekiwania Przemysłu 4.0”. Srdečne ich vítame a dúfame, že...
Read more »