Štruktúra KMI

Vedenie katedry
Vedúci katedry: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Tajomník katedry: Ing. Mária Chalupová
Sekretariát: Lenka Dedíková
Oddelenie štruktúrnych analýz materiálov
Vedúci oddelenia: prof. Ing. Peter Palček, PhD.
prof. Ing. Peter Palček, PhD. materiálové charakteristiky, elektrónová mikroskopia, materiály  pre biomedicínske inžinierstvo, fyzikálna metalurgia
prof. Ing. Eva Tillová, PhD. metalografická analýza, kontrola kvality materiálov
prof. Ing. Radomila Konečná, PhD metalografická a mikrofraktografická analýza materiálov
Ing. Juraj Belan, PhD. nedeštruktívne skúšanie materiálov, kvantitatívna metalografia
Ing. Alan Vaško, PhD. skúšky tvrdosti, kvantitatívna metalografia
Ing. Lenka Kuchariková, PhD kvantitatívna metalografia, výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov
Ing. Mária Chalupová elektrónová mikroskopia, fraktografia a mikrofraktografia, štruktúrna analýza
Ing. Milan Uhričík, PhD. vnútorné tlmenie, modelovanie a simulácie
Anna Macúchová technik
Oddelenie skúšania a  vlastností  materiálov
Vedúci oddelenia: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. konštrukčné materiály, únava, lomová mechanika, medzné stavy materiálov
prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. technológia spracovania plastov, korózia, technická chémia
Ing. Lenka Markovičová, PhD. technologické vlastnosti a skúšanie plastov, nekovové materiály
RNDr. Viera Zatkalíková, PhD chémia, ekológia, korózia, prevádzkové hmoty
Ing. František Nový, PhD. únavové charakteristiky, odolnosť materiálov proti tečeniu
Ján Hájny technik
Ostatní pracovníci katedry
prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc. emeritný profesor
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. 20% KMI – 80% Výskumné centrum ŽU

 

Doktorandi – denné štúdium
Ing. Michal Jambor 3ročník , vedúci: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
Ing. Tatiana Oršulová 3ročník , vedúci: prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Ing. Adrián Herčko 1ročník , vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Ing. Ivana Švecová Materská-dovolenka , vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Ing. Daniel Kajánek 3ročník , vedúci: Doc. Branislav Hadzima, PhD.
Ing. Patrícia Hanusová 1ročník , vedúci: prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Ing. Martin Frkáň 3ročník , vedúci: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.