Materiály pre biomedicínske inžinierstvo

Názov referátu a dokument s prípravou na referát
Získavanie kyseliny acetylsalicylovej z acylpirínu (aspirínu) –  protokol
Rozpúšťanie tuhej látky – protokol
Chemická odolnosť skla – protokol
Pórovitosť – protokol
Meranie tepelnej kapacity materiálov – protokol
Chemické zloženie zeminy – protokol
Skúšanie zemín pre keramickú výrobu – protokol
Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou (manganistanová metóda) – protokol
Vlastnosti mydiel – protokol
Dôkaz sacharinov , bielkovín a provitamínu A v potravinách – protokol
Meranie tvrdosti materiálov – protokol
Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti – protokol
Metóda najmenších štvorcov – protokol
Korózne vlastnosti – protokol
Metódy štúdia štruktúry – protokol A  protokol B
Prestup vod pár a kvap vody tkaninami – protokol
Stanovenie požiarnych charakteristík polymérov – protokol

Faradayove zákony, galvanické pokovovanie – protokol

Mechanické skúšky – protokol