Materiály pre biomedicínske inžinierstvo

Názov referátu Dokument obsahujúci prípravu na referát
1. Získavanie kyseliny acetylsalicylovej z acylpirínu (aspirínu) 1_Zisk_kys_acetylsalicylovej.doc
2. Rozpúšťanie tuhej látky 2 Rozp tuhej latky.doc
3. Chemická odolnosť skla 3_Chem_odol_skla.doc
4. Pórovitosť 4 Porovitost.doc
5. Meranie tepelnej kapacity materiálov 5_Mer_tep_kapacity_mat.doc
6. Chemické zloženie zeminy 6 Chem zloz zeminy.doc
7. Skúšanie zemín pre keramickú výrobu 7_Skus_zemin_pre_keram_vyrobu.doc
8. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou (manganistanová metóda) 8 Chemicka spotreba kyslika.doc
9. Vlastnosti mydiel 9 Vlastnosti mydiel.doc
10. Dôkaz sacharinov , bielkovín a provitamínu A v potravinách 10 Dokaz sacharidov, bielkovin a vitaminu C.doc
11. Meranie tvrdosti materiálov 11_Meranie_tvrdosti_materialov.doc
12. Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti 12_Zliatiny_Ti_a_Ni,hodnotenie_dendritickosti.doc
Metóda najmenších štvorcov mns.doc
 13.Korózne vlastnosti 13 Korózne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí
 14. Metódy štúdia štruktúry 14_A Metódy štúdia štruktúry_teória

14_B1 Mikroštruktúra zliatin železa a uhlíka