Nekovové materiály

 

Názov referátu Dokument obsahujúci prípravu na referát
Prestup vodných pár a kvapalnej vody tkaninou 1. Prestup vod par a kvap vody tkaninou
Stanovenie nasiakavosti keramiky 2. Stanovenie nasiakavosti keramiky
Stanovenie obsahu octu v kys. octovej – vizuálne metódy 3. Stanovenie obsahu octu v kys. octovej – vizuálna metóda
Stanovenie obsahu octu v kys. octovej – potenciometrická metóda 4. Stanovenie obsahu octu v kys. octovej – potenciometrická metóda
Skúšanie zemním pre keramickú výrobu 5. Skúšanie zemnín pre keramickú výrobu
Účinky moridiel na rastlinné farbivá 6. Účinky moridiel na rastlinné farbivá
Hrúbka Al vrstvy v obalových materiáloch 7. Hrubka Al vrstvy v obalovych materialoch
Identifikácia textilných vlákien 8. Identifikácia textilných vlákien
Odolnosť skla voči alkáliám 9. Odolnosť skla voči alkáliám