Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov

Zodpovední pracovníci: Ing. Lenka Markovičová, PhD., RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.

Laboratórium je vybavené meracou technikou so zabehnutými analytickými postupmi pre štúdium vybraných tém anorganickej chémie so zameraním pre technické účely. Laboratórium je vybavené multiparametrovým meracím prístrojom inoLab pH/cond Level 1, Abbeho refraktometrom AR 2, multifunkčnou digitálnou váhou GF-300, ultratermostatmi MLW UH a sušiarňou. Laboratórium umožňuje sledovanie fyzikálnych a chemických vlastností niektorých anorganických a organických látok, ako:

 1. príprava roztokov s presnou koncentráciou;
 2. meranie pH roztokov;
 3. meranie el. vodivosti roztokov;
 4. pyknometrické stanovenie hustoty roztokov a tuhých látok;
 5. stanovenie indexu lomu kvapalín (identifikácia, stanovenie obsahu rozpustenej látky v roztoku, kontrola čistoty kvapalín);
 6. stanovenie prechodnej, celkovej a stálej tvrdosti vôd;
 7. rozbor olejov (zisťovanie množstva vody, nečistôt, rozdelenie olejov na základe magnetických vlastností);
 8. meranie tepelnej kapacity materiálov;
 9. identifikácia kryštalických látok pomocou merania teploty topenia kryštálov;
 10. stanovenie vlhkosti, pórovitosti, nasiakavosti a mernej hmotnosti nekovových materiálov
 11. orientačný kvalitatívny rozbor ocelí (prítomnosť Cr, Ni,  Si, Cu, Mn, Ti, W);
 12. kvalitatívny rozbor odpadových vôd (prítomnosť Cr, Mn, Ni, Fe, siričitanov, síranov, chloridov).
Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov

Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov

Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov

Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov