Progresívne konštrukčné materiály – vysokoškolská učebnica

Nová vysokoškolská učebnica pre študentov UNIZA k úspešnému absolvovaniu predmetu Progresívne konštrukčné materiály

K stiahnutiu sú jednotlivé kapitoly:

Č. kapitoly Názov
kap. 1 1_Obsah-Úvod
kap. 2 2_Štruktúrna podstata vlastností materiálov
kap. 3 3_Ocele
kap. 4 4_Liatiny
kap. 5 5_Zliatiny nezelezných kovov
kap. 6 6_Materiály so špeciálnymi vlastnostami
kap. 7 7_ Konštrukčná keramika
kap. 8 8_Kompozity
kap. 9 9_Plasty