Bakalárske štúdium

Pre študentov Bc. štúdia, 3. ročník, šk. r. 2019/2020

Študijný program: Strojárske technológie 

Vedúci záverečného projektu:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                      lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                       lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

Neboj sa študovať tento odbor – zamestnajú Ťa hneď

Témy bakalárskych prác nájdete tu

Pokyny k písaniu bakalárskej práce nájdete tu

Študijné materiály nájdete tu

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Štátne bakalárske skúšky v školskom roku 2020/2021 sa budú konať  v čase od

31.5.2021 do 11.6.2021.

online, alebo v miestnosti BA 201 na Katedre materiálového inžinierstva v závilosti od epidemiologickej situásie na Slovensku.

Potrebné informácie si môžete stiahnuť  tu