Bakalárske štúdium

Pre študentov I. stupňa VŠ, t.j. Bc. štúdia

Študijný program: Strojárske technológie 

Vedúci záverečného projektu:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                      lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

Študijný poradca:

 

Neboj sa študovať tento odbor – zamestnajú Ťa hneď

Témy bakalárskych prác nájdete tu

Pokyny k písaniu bakalárskej práce nájdete tu

Študijné materiály nájdete tu

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Rozpis termínov štátnych bakalárskych skúšok v aktuálnom akademickom roku je dostupný tu