Bakalárske štúdium

Pre študentov Bc. štúdia, 3. ročník, šk. r. 2017/2018

Študijný program: Strojárske technológie 

Vedúci záverečného projektu:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Číslo miestnosti:                     NB 216

E-mail:                                      lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 Ing. Juraj Belan, PhD.

Číslo miestnosti:                     NB 211

E-mail:                                     juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2611

Témy bakalárskych prác nájdete tu

Pokyny k písaniu bakalárskej práce nájdete tu

Študijné materiály nájdete tu

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Štátne bakalárske skúšky v školskom roku 2017/2018 sa budú konať dňa

30. 05. 2018 o 8:00 hod.

v miestnosti BA 201 na Katedre materiálového inžinierstva

Potrebné informácie si môžete stiahnuť  tu