Laboratórium merania vlastností povrchov

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. Peter Palček, PhD., Ing. Mária Chalupová

Laboratórium je vybavené mikrotvrdomerom pre meranie mikrotvrdosti zvarového spoja a jednotlivých štuktúrnych zložiek kovových materiálov, jedným metalografickým mikroskopom EPITYP 2.