Materiálové normy a základy merania tvrdosti

Rozsah školenia 8 hodín v nasledujúcich oblastiach:

  • Základné rozdelenie ocelí a ich číselné označenie podľa STN;
  • Základné rozdelenie ocelí, liatin a neželezných kovov podľa STN EN;
  • Materiálové databázy – lexikón kovov so zahraničnými ekvivalentami;
  • Základy tepelného a chemicko-tepelného spracovania;
  • Vplyv tepelného spracovania na mechanické vlastnosti konštrukčných materiálov;
  • Základné metódy merania tvrdosti.

Kontakt: juraj.belan@fstroj.uniza.sk; +421 41 513 2631