Laboratória a učebne

Katedra disponuje nasledujúcimi vedecko – výskumnými a výučbovými laboratóriami:

 • Laboratórium prípravy metalografických vzoriek
 • Výučbové laboratórium svetelnej mikroskopie
 • Laboratórium svetelnej metalografickej mikroskopie
 • Laboratórium elektrónovej mikroskopie 
 • Laboratórium spektroskopie
 • Laboratórium mechanických skúšok
 • Laboratórium únavových skúšok
 • Laboratórium vnútorného tlmenia
 • Laboratórium merania vlastností povrchov
 • Laboratórium chémie organických a anorganických materiálov
 • Laboratórium korózie kovov
 • Laboratórium plastov
 • Laboratórium reologických vlastností
 • Laboratórium výpočtovej techniky
 • Laboratórium bioniky
 • Seminárne miestnosti