Zoznam aktuálne vedených bakalárskych prác

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Meno študenta
Ovplyvňovanie hmotnosti automobilov v závislosti od použitých materiálov Ing. Lucia PASTIEROVIČOVÁ Islam Niyazov
Porovnanie účinkov chemických leptadiel na kvalitu výslednej mikroštruktúry polymérov Ing. Lenka Markovičová, PhD. Anastázia Husáková
Prehľad existujúcich únavových kritérií pre určovanie životnosti pri jednoosovom a viacosovom zaťažovaní Ing. Milan Uhríčik, PhD. Patrik Marikovec
Analýza tribologických vlastnosti tenkých PVD povlakov deponovaných na konštrukčnej oceli Ing. Martin Vicen, PhD.  

Matúš Murín

Vplyv nekonvenčných úprav povrchu na korózne charakteristiky horčíkových zliatin Ing. Daniel Kajánek, PhD. Ľuboš Halimovič