Témy bakalárskych prác

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Podrobnosti nájdeš keď klikneš 
Vplyv legujúcich prvkov na fázové diagramy pri tepelnom spracovaní ocelí. Ing. Juraj Belan, PhD. Belan BP 2021-2022.docx
Optimalizácia parametrov PEO za účelom zlepšenia koróznej odolnosti horčíkových zliatin. Ing. Vidžaja Knap  Knap BP 2021-2022
Degradačné účinky chemických prostredí na kompozitné materiály. Ing. Tatiana Kojnoková  Kojnoková BP 2021-2022
Analýza zvarového spoja chirurgickej ocele AISI 316L. Ing.Denisa Medvecká  Medvecká BP 2021-2022
Inovatívne riešenie pre PEO proces za účelom zlepšenia koróznych vlastností oxidických vrstiev pripravených na horčíkovej zliatine. Ing, Milan Štrbák  Štrbák BP 2021-2022
Ovplyvňovanie hmotnosti automobilov v závislosti od použitých materiálov. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.  Kuchariková BP 2021-2022
Meranie modulu pružnosti akustickými metódami. Ing. Milan Uhríčik, PhD.  Uhríčik BP 2021-2022
Polymérne kompozity na báze polyesterovej matrice a skleného vlákna. Ing. Lenka Markovičová, PhD. Markovičová BP 2021-2022
Využitie farebného leptania pri štruktúrnej analýze grafitických liatin. Ing. Alan Vaško, PhD.  Vaško BP 2021-2022
Optimalizácia prípravy vzoriek pre metalografické hodnotenie hustoty materiálov vyrobených práškovou metalurgiou. Ing. Libor trško, PhD. Trško BP 2021-2022
Analýza produktov zo zliatiny AISI10Mg pripravovaných metódami na princípe PBF aditívnej výroby. Ing. Tibor Varmus Varmus BP 2021-2022
Vplyv povrchových úprav na rezistenciu voči únave konštrukčných materiálov. Ing. Martin Vicen, PhD. Vicen BP 2021-2022
Korózna odolnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele v 3,5 % roztoku NaCl. RNDr. Zatkalíková Viera, PhD.  Zatkalíková BP 2021-2022