Zoznam aktuálne vedených bakalárskych prác

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Meno študenta,

Študijná skupina

Polymérne kompozity na báze polyesterovej matrice a skleného vlákna.

ANOTÁCIA

Ing. Markovičová Lenka, PhD. Matúš Bôžek,

2ZSS34

Analýza zvarového spoja chirurgickej ocele AISI 316L.

ANOTÁCIA

Ing. Medvecká Denisa

 

Filip Janiš

2ZSS34

Inovatívne riešenie pre PEO proces za účelom zlepšenia koróznych vlastností oxidických vrstiev pripravených na horčíkovej zliatine.

ANOTÁCIA

Ing. Štrbák Milan

 

Jaroslav Hrbek

2ZSS34

Meranie modulu pružnosti akustickými metódami.

ANOTÁCIA

Ing. Uhríčik Milan, PhD.

 

Matúš Kucbel

2ZSS34

Vplyv povrchových úprav na rezistenciu voči únave konštrukčných materiálov.

ANOTÁCIA

Ing. Vicen Martin, PhD. Peter Špuro

2ZSS34

Korózna odolnosť austenitickej nehrdzavejúcej ocele v 3,5 % roztoku NaCl.

ANOTÁCIA

RNDr. Zatkalíková Viera, PhD.

 

Matúš Hrubý

2ZSS34

Charakterizácia adhézie špeciálnej gumárenskej zmesi a polyuretánovej peny. Ing. Martin Matis, PhD.

(externista – Conti Púchov)

Alexandra Ciesarová

2ZSS34

Optimalizácia parametrov PEO za účelom zlepšenia koróznej odolnosti horčíkových zliatin.

ANOTÁCIA

Ing. Vidžaja Knap Pavol Cabaj

2ZSS34

Analýza únavových trhlín ochranných armatúr vysokého napätia prof. Ing. František Nový, PhD. Tomáš Firek (externista)