Témy bakalárskych prác

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20 

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Meno študenta

 

Charakteristika moderných postupov chemicko-tepelného spracovania – cementovanie a nitridovanie. Ing. Juraj Belan, PhD.
Vplyv doby žihania na mikroštruktúru tvárnenej niklovej superzliatiny INCONEL 718. Ing. Juraj Belan, PhD.
Analýza mechanických vlastností bedrovej endoprotézy. Ing. Patrícia Hanusová  

 

Kvantifikácia železitých fáz v hliníkových zliatinách Al-Si. Ing. Adrián Herčko  

 

Štruktúrne charakteristiky titánovej zliatiny Ti-6Al-4V pripravenej metódou aditívnej výroby (3D tlač kovov). Prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kvantitatívne hodnotenie mikroštruktúry hliníkových zliatin. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.  

 

Výroba odliatkov z hliníkových zliatin. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.  

 

Syntetické vlákna – druhy, výroba, vlastnosti a použitie. Ing. Lenka Markovičová, PhD.

 

Termická analýza – analýza zloženia a vlastností látok. Ing. Lenka Markovičová, PhD.

 

Únavová odolnosť jemnozrnných konštrukčných ocelí. doc. Ing. František Nový, PhD.  

 

Úprava päty zvaru ocel HARDOX 450 pomocou ND-YAG laseru. doc. Ing. František Nový, PhD.  

 

Kritériá životnosti pri únavovom namáhaní austenitických ocelí. Ing. Milan Uhríčik, PhD.  

 

Prehľad existujúcich únavových kritérií pre určovanie životnosti pri jednoosovom a viacosovom zaťažovaní. Ing. Milan Uhríčik, PhD.
Analýza presnosti a spoľahlivosti prenosných tvrdomerov. Ing. Alan Vaško, PhD.