Katedrovica KMI 2022

Dňa 6. mája sa konala po dlhej odmlke kvôli epidemiologickej situácii katedrovica našej katedry v priestoroch Starej menzy, kde naši študenti inžinierskeho štúdia boli oficiálne prijatí za študentov Katedry materiálového inžinierstva. Prijatie za študentov KMI uskutočnila vedúca katedry prof. Ing....
Read more »