Úspech nášho študenta Ing. Martina Slezáka

Veľmi sa tešíme z úspechu nášho študenta Ing. Martina Slezáka, ktorý získal Cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu na SjF, UNIZA s názvom Ovplyvnenie únavovej životnosti austenitickej ocele AISI 304 pomocou tepelného a chemicko-tepelného spracovania. V diplomovej práci sa hodnotilo 10...
Read more »

Žilinská detská univerzita 2023

Dňa 10.7.2023 sa slávnostnou imatrikuláciou odštartoval 19. ročník Žilinskej detskej univerzity. Na výchovno-vzdelávacom programe sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl  v rámci „bakalárikovského“ a „inžinierikovského“ štúdia. Žiaci na našej katedre navštívili laboratórium prípravy metalografických vzoriek a svetelnej mikroskopie, kde...
Read more »

Oslava na KMI

Naša katedra nežije len materiálovým výskumom. Dňa 29.6. sa všetci zamestnanci KMI stretli pri varení spoločného gulášu pri príležitosti oslavy krásnych jubilejných narodenín našej kolegyne RNDr. Vierky Zatkalíkovej, PhD. a taktiež ukončeniu akademického roka. Všetkým študentom prajeme slnečné prázdniny plné zážitkov...
Read more »