Deň učiteľov 2023

Milí kolegovia, pri príležitosti Dňa učiteľov Vám kolektív KMI vyjadruje úctu a poďakovanie za Váš osobný prínos vo vzdelávaní študentov a praje veľa zdravia, pracovných úspechov, pedagogického optimizmu, tvorivých síl a životného...
Read more »

Medzinárodný doktorandský seminár SEMDOK 2023

V dňoch 01. – 03.02.2023 naša katedra organizovala už 26. medzinárodný doktorandský seminár SEMDOK 2023 v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec-Brestová, Západné Tatry. Slávnostné otvorenie seminára sa uskutočnilo pod záštitou prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. a riaditeľa výskumného centra...
Read more »