Schaeffler deň pre študentov UNIZA

Vážené kolegyne, kolegovia, radi by sme Vás informovali, že Schaeffler Kysuce organizuje virtuálny Schaeffler deň pre študentov UNIZA. Bude sa konať  29. apríla 2021 od 10.00 – 12.30 hod. Všetky informácie o pripravovanom virtuálnom Schaefflerday sa dozviete v prílohe. Okrem...
Read more »

Využi šancu a študuj na KMI

Katedra materiálového inžinierstva má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre domácu aj zahraničnú prax. Je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu v oblasti skúmania štruktúry a vlastností kovových a nekovových konštrukčných materiálov, vrátane nekonvenčných druhov (napr. kostné cementy) na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Viac sa dozvieš na Katedra materiálového inžinierstva – čo všetko robíme

Na prvom (bakalárskom) stupni katedra garantuje štúdium a vychováva študentov v študijnom programe Materiály a technológie v automobilovej výrobe; na druhom (inžinierskom stupni) katedra garantuje štúdium a vychováva absolventov v študijnom programe Technické materiály a na treťom (doktorandskom stupni) v programe Technické materiály.

Absolventi študijného programu MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V
AUTOMOBILOVEJ VÝROBE:
 riešia otázky voľby vhodných optimálnych konštrukčných materiálov;
 navrhujú technologické postupy výroby (zlievanie, tvárnenie, zváranie, tepelné
spracovanie) tak, aby sa dosahovali čo najlepšie materiálové a technologické
vlastnosti výrobkov;
 kontrolujú, merajú a skúšajú materiálové vlastnosti a charakteristiky (kontrola kvality, metalografický rozbor, analýza porušení, mechanické vlastnosti, defektoskopické skúšky a pod.);
 môžu pracovať na výskume a vývoji nových materiálov a ich aplikácií.

Termínový kalendár a elektronickú prihlášku nájdeš tu