Využi šancu a študuj na KMI

Katedra materiálového inžinierstva má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre domácu aj zahraničnú prax. Je vedeckým centrom základného i aplikovaného výskumu v oblasti skúmania štruktúry a vlastností kovových a nekovových konštrukčných materiálov, vrátane nekonvenčných druhov (napr. kostné cementy) na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Viac sa dozvieš na Katedra materiálového inžinierstva – čo všetko robíme

Na prvom (bakalárskom) stupni katedra garantuje štúdium a vychováva študentov v študijnom programe Materiály a technológie v automobilovej výrobe; na druhom (inžinierskom stupni) katedra garantuje štúdium a vychováva absolventov v študijnom programe Technické materiály a na treťom (doktorandskom stupni) v programe Technické materiály.

Absolventi študijného programu MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V
AUTOMOBILOVEJ VÝROBE:
 riešia otázky voľby vhodných optimálnych konštrukčných materiálov;
 navrhujú technologické postupy výroby (zlievanie, tvárnenie, zváranie, tepelné
spracovanie) tak, aby sa dosahovali čo najlepšie materiálové a technologické
vlastnosti výrobkov;
 kontrolujú, merajú a skúšajú materiálové vlastnosti a charakteristiky (kontrola kvality, metalografický rozbor, analýza porušení, mechanické vlastnosti, defektoskopické skúšky a pod.);
 môžu pracovať na výskume a vývoji nových materiálov a ich aplikácií.

Termínový kalendár a elektronickú prihlášku nájdeš tu