Návšteva zo ZŠ Karpatská v Žiline

Dňa 24.11.2022 nás na katedru prišli navštíviť  žiaci 3. ročníka ZŠ Karpatská v Žiline. Žiaci mali možnosť  nahliadnuť  pod mikroskopy a prezrieť  si podrobnejšie rôzne preparáty hmyzu ako sú kliešte, motýle, hady, pavúky a iné. Žiakom ďakujeme za milú...
Read more »

Odborná exkurzia Okrasa Čadca

Naši študenti inžinierskeho štúdia sa opäť  zúčastnili odbornej exkurzie tentokrát z predmetu Nekovové materiály vo firme Okrasa Čadca, kde mali možnosť  nahliadnuť  priamo do výroby sklenených vianočných...
Read more »