Štipendijné pobyty do 16 krajín sveta 2023/2024

Vážení študenti,  dovoľujeme si informovať  záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod. Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas...
Read more »