DOBRÉ SPRÁVY !!!

Firmy chcú mladých ľudí. Ponúk pre absolventov pribudlo Tí si môžu vyberať z podstatne vyššieho množstva pracovných príležitostí ako po minulé roky a je pre nich výrazne jednoduchšie zamestnať sa. Od absolventov sa očakáva, že pri vstupe na trh práce budú...
Read more »

XXII. International Seminar of Ph.D. Students – SEMDOK 2017

V dňoch 25. – 27. 1. 2017 Katedra materiálového Inžinierstva Strojníckej fakulty zorganizovala už XXII. ročník medzinárodného seminára doktorandov v Univerzitnom stredisku UNIZA Zuberec. Príjemné prostredie Západných Tatier privítalo 46 účastníkov z 7 -mich krajín a 9 -tich univerzít, Guatemaly – Guatemala City; Talianska...
Read more »

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE ROK 2017/2018

Vedúci bakalárskej práce   Názov bakalárskej práce   prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.   3D metódy výroby produktov pripravených z kovových práškov   Aditívne metódy výroby sa používajú na výrobu produktov z práškov rôznych nekovových a kovových materiálov. Výroba vychádza z počítačových modelov produktov...
Read more »