Dištančná výučba od 29.11.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. 11. 2021 bol vydaný Príkaz rektora č. 9/2021 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline. Z tohto...
Read more »