Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2014 vyhral Ing. Libor Trško, PhD. z Katedry materiálového inžinierstva!

VŠB-Technická univerzita Ostrava, každoročne usporiadava súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu za rok 2014. Tento rok bolo prvé miesto udelené nášmu absolventovi Ing. Liborovi Trškovi PhD. za prácu: “Gigacycle fatigue properties of materials with nanostructured surface obtained by severe shot peening.”...
Read more »