Inžinierske študium

Študijný program: Technické materiály (Ing.)

  • Študijný program Technické materiály vychováva vysoko kvalifikovaných tvorivých odborníkov, ktorí využívajú základné aj aplikované poznatky pre požiadavky konštrukčných a technologických oblastí strojárskej a automobilovej výroby.
  • Absolvent získa najdôležitejšie teoretické vedomosti zo širokého spektra konštrukčných materiálov (zliatiny kovov, keramika, kompozity, biomateriály, plasty a pod.), ich vlastností, aplikácií a možnostiach zvyšovať ich úžitkové vlastnosti.
  • Absolventi nájdu uplatnenie v automobilovom, leteckom, dopravnom, elektrotechnickom priemysle, v podnikoch zameraných na výrobu súčastí s vysokou spoľahlivosťou, v inštitúciách zameraných na hodnotenie vlastností materiálov a v inštitúciách zameraných na výrobu progresívnych materiálov (biomateriály, optovlákna, mikroelektronické prvky, senzory, inteligentné materiály a pod.) ako riadiaci a výskumní pracovníci.
  • Získajú dostatočné vedomosti pre pokračovanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia, najmä v študijnom programe „Technické materiály“

Pravdepodobnosť, že nájdeš prácu hneď po vyštudovaní je obrovská

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Podmienka prijatia: všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.

počet plánovaných prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia: 20

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.03.2019

Prijímacie konanie pre uchádzačov v akademickom roku 2019 / 2020 bude 28.6.2019