Inžinierske študium

Študijný program: Technické materiály (Ing.)

  • Študijný program Technické materiály vychováva vysoko kvalifikovaných tvorivých odborníkov, ktorí využívajú základné aj aplikované poznatky pre požiadavky konštrukčných a technologických oblastí strojárskej a automobilovej výroby.
  • Absolvent inžinierskeho študijného programu technické materiály ovláda metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení projekcie, konštrukcie strojov, strojných systémov; má znalosti o nových materiáloch, teórii a  technológiách ich výroby a spracovaní, metódach ich hodnotenia a ovplyvňovania ich úžitkových vlastností
  • Absolvent získa najdôležitejšie teoretické vedomosti zo širokého spektra konštrukčných materiálov (zliatiny kovov, keramika, kompozity, biomateriály, plasty a pod.), ich vlastností, aplikácií a možnostiach zvyšovať ich úžitkové vlastnosti.
  • Absolventi nájdu uplatnenie v automobilovom, leteckom, dopravnom, elektrotechnickom priemysle, v podnikoch zameraných na výrobu súčastí s vysokou spoľahlivosťou, v inštitúciách zameraných na hodnotenie vlastností materiálov a v inštitúciách zameraných na výrobu progresívnych materiálov (biomateriály, optovlákna, mikroelektronické prvky, senzory, inteligentné materiály a pod.) ako riadiaci a výskumní pracovníci.
  • Absolvent má znalosti v oblasti všeobecného strojárstva, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Je schopný budovať solídny vedecký prístup.
  • Získajú dostatočné vedomosti pre pokračovanie v treťom stupni vysokoškolského štúdia, najmä v študijnom programe „Technické materiály“

Pravdepodobnosť, že nájdeš prácu hneď po vyštudovaní je obrovská

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu