Oddelenie skúšania a vlastností materiálov

Vedúci oddelenia

prof. Ing. František Nový, PhD.

e-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2607

Kancelária: BB 226

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII,MT, DP, DPUŽ,VSM

 

Technológia spracovania plastov, korózia, technická chémia


prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.

e-mail: tatiana.liptakova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2612

Kancelária: BB 208

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: TCH, TSVPL, PSCJ

 

 Technologické vlastnosti a skúšanie plastov, nekovové materiály


Ing. Lenka Markovičová, PhD.

e-mail: lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2610

Kancelária: BB 216

Konzultačné hodiny: pondelok 08:00 – 09:00

Zabezpečované predmety: TCH, TSVPL, MBI, SP, ZP, NM

 

 Chémia, ekológia, korózia, prevádzkové hmoty


RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.

e-mail: viera.zatkalikova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2610

Kancelária: BB 216

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: TCH, MBI, ZCH, PH

 

Medzné stavy materiálov, únava materiálov 

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

e-mail: otakar.bokuvka@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2602

Kancelária: BC 212

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, MT, DP, DPUŽ,VSM

Únavové charakteristiky, mechanické skúšky

Ing. Martin Vicen, PhD.

e-mail: martin.vicen@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2626

Kancelária: BB 214

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII,MT, DP, DPUŽ,VSM

Výskumný pracovník

 

Ing. Denisa Medvecká, PhD.

e-mail: denisa.medvecka@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2622

Kancelária: BB227

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Technik

 

Ján Hájny

e-mail: jan.hajny@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2608

Kancelária: BJ 527