Odedelenie skúšania a vlastností materiálov

Vedúci oddelenia

 

Doc. Ing. František Nový, PhD.

e-mail: frantisek.novy@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2607

Kancelária: BB 226

Zabezpečované predmety: MI, MII,MT, DP, DPUŽ,VSM

 

Technológia spracovania plastov, korózia, technická chémia


prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.

e-mail: tatiana.liptakova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2612

Kancelária: BB 208

Zabezpečované predmety: TCH, TSVPL, PSCJ

 

Technologické vlastnosti a skúšanie plastov, nekovové materiály


Ing. Lenka Markovičová, PhD.

e-mail: lenka.markovicova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2610

Kancelária: BB 216

Zabezpečované predmety: TCH, TSVPL, MBI, SP, ZP, NM

 

Chémia, ekológia, korózia, prevádzkové hmoty


RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.

e-mail: viera.zatkalikova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2610

Kancelária: BB 216

Zabezpečované predmety: TCH, MBI, ZCH, PH

 

 

Medzné stavy materiálov, únava materiálov 

 

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

e-mail: otakar.bokuvka@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2602

Kancelária: BC 212

Zabezpečované predmety: MI, MII, MT, DP, DPUŽ,VSM

Únavové charakteristiky, mechanické skúšky

 

Ing. Martin Vicen, PhD

e-mail: martin.vicen@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2626

Kancelária: BB 214

Zabezpečované predmety: MI, MII,MT, DP, DPUŽ,VSM

Technik

 

Ján Hájny

e-mail: jan.hajny@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2608

Kancelária: BJ 527