Seminárne miestnosti

 

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD., prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Seminárna miestnosť č. 1 slúži pre výučbu teoretických cvičení všetkých predmetov zabezpečujúcich katedrou materiálového inžinierstva ako aj niektorých vybraných prednášok. Je vybavená počítačom, dataprojektorom, plátnom, tabuľou pre zabezpečenie výučby na KMI.

 

 

 

 

Seminárna miestnosť  č. 2 slúži pre výučbu Erazmus študentov a návštevníkov jednotlivých školení zabezpečovných katedrou materiálového inžinierstva.