Vedenie katedry

Vedúca katedry

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2600

Kancelária: BB 215 / BB 223

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, KKM, PKM

 

Tajomníčka katedry 


 

Ing. Mária Chalupová

e-mail: maria.chalupova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 6005

Kancelária: BB 212

 

Sekretariát  

 

Lenka Dedíková

e-mail: lenka.dedikova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2601

Kancelária: BB 223