Prihláška a podmienky prijatia

Aké podmienky prijatia musíš splniť  ak chceš ísť  k nám bez výberového konania?

  • absolventi gymnázií s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,5;
  • absolventi SOŠ (strojnícka, hutnícka, elektrotechnická, dopravná, stavebná, chemická) s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,0.

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.3.2022

 

všetko potrebné nájdeš na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php  alebo https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania

Termín prijímacieho konania pre uchádzačov v akademickom roku 2022 / 2023 nájdeš tu