Progresívne konštrukčné materiály

Tematické okruhy na skúšku: Konstrukcne materialy-skusobne okruhy.pdf

Téma cvičenia
Dokumenty potrebné k cvičeniu
1. Hodnotenie veľkosti zrna Cu. Hodnotenie veľkosti zrna-teória.pdf

Referát – veľkosť zrna.pdf

2. Kvantitatívne hodnotenie štruktúr zliatin niklu. Koherentné testovacie mriežky – teória.pdf

Niklové zliatiny – teória.pdf

Referát -kvantita – niklové zliatiny.pdf

3. Kvantitatívne hodnotenie profilu lomu. Profil lomu – Teória.pdf

Referát – profil lomu.pdf

4. Hodnotenie mikroštruktúry spekaných karbidov. Spekané karbidy – teória.pdf

Referát – štruktúra spekaných karbidov.pdf

5. Metalografia antikoróznych ocelí. Antikorózne ocele – teória.pdf

Referát – antikorózne ocele.pdf

6. Metalografické hodnotenie korózneho napadnutia kovov. Korózne napadnutie – teória.pdf

Referát – korózne napadnutie.pdf

7. Nástrojové ocele. Nastrojove ocele_teoria.pdf

nástrojové ocele-ref.pdf

8. Vplyv chemického zloženia na mechanické vlastnosti LGG. Liatiny_teoria.pdf

ref_LGG.pdf

9. Štruktúrna analýza zliatiny AlSi10MgMn – I. časť. Zliatiny hliníka_teoria.pdf

ref_Al-Si_Icast.pdf

10. Štruktúrna analýza zliatiny AlSi10MgMn – II. časť. Zliatiny hliníka_teoria.pdf

ref_Al-Si_II cast.pdf

11. CVD, PVD a difúzne vrstvy. CVD,PVD a difuzne vrstvy_teoria.pdf

CVD PVD-ref.pdf