Progresívne konštrukčné materiály

Tematické okruhy na skúšku: Konstrukcne materialy-skusobne okruhy.pdf

Rozpis prednášok a cvičení: km – 2013-zima.pdf

Téma cvičenia
Dokumenty potrebné k cvičeniu
1. Hodnotenie veľkosti zrna Cu. Hodnotenie veľkosti zrna-teória.pdf

Referát – veľkosť zrna.pdf

2. Kvantitatívne hodnotenie štruktúr zliatin niklu. Koherentné testovacie mriežky – teória.pdf

Niklové zliatiny – teória.pdf

Referát -kvantita – niklové zliatiny.pdf

3. Kvantitatívne hodnotenie profilu lomu. Profil lomu – Teória.pdf

Referát – profil lomu.pdf

4. Hodnotenie mikroštruktúry spekaných karbidov. Spekané karbidy – teória.pdf

Referát – štruktúra spekaných karbidov.pdf

5. Metalografia antikoróznych ocelí. Antikorózne ocele – teória.pdf

Referát – antikorózne ocele.pdf

6. Metalografické hodnotenie korózneho napadnutia kovov. Korózne napadnutie – teória.pdf

Referát – korózne napadnutie.pdf

7. Nástrojové ocele. Nastrojove ocele_teoria.pdf

nástrojové ocele-ref.pdf

8. Vplyv chemického zloženia na mechanické vlastnosti LGG. Liatiny_teoria.pdf

ref_LGG.pdf

9. Štruktúrna analýza zliatiny AlSi10MgMn – I. časť. Zliatiny hliníka_teoria.pdf

ref_Al-Si_Icast.pdf

10. Štruktúrna analýza zliatiny AlSi10MgMn – II. časť. Zliatiny hliníka_teoria.pdf

ref_Al-Si_II cast.pdf

11. CVD, PVD a difúzne vrstvy. CVD,PVD a difuzne vrstvy_teoria.pdf

CVD PVD-ref.pdf

Tematické okruhy na skúšku: Konstrukcne materialy-skusobne okruhy.pdf

Rozpis prednášok a cvičení: km – 2011-leto.pdf

Téma cvičenia
Dokumenty potrebné k cvičeniu
1. Úvod do kvantitatívnej metalografie teoria_velkost zrna.pdf

ref_velkost zrna.pdf

2. Kvantitatívne hodnotenie štruktúr zliatin Niklu teoria_koherentne testovacie mriezky.pdf

ref-kvantita – niklove zliatiny.pdf

3. Metalografia korózneho napadnutia teoria_korozne napadnutie.pdf

ref_korózne napadnutie.pdf

4. Hodnotenie profilu lomu teoria_profil lomu.pdf

ref-profil lomu.pdf

5. Metalografia antikoróznych ocelí teoria-antikorozne ocele.pdf

ref_antikorozne ocele.pdf

6. Metalografia liatych zliatin AlSi I teoria- zliatiny Al-Si.pdf

ref_Al-Si_Icast.pdf

7. Metalografia liatych zliatin AlSi II teoria- zliatiny Al-Si – II. časť.pdf

ref_Al-Si_II cast.pdf

8. Hodnotenie mikroštruktúry spekaných karbidov teoria_spekane materialy.pdf

ref_struktura spekanych karbidov.pdf

9. Kompozitné materiály teoria_kompozity.pdf

ref_kompozitne materialy.pdf

10. ADI Liatiny