Meranie a hodnotenie tvrdosti

Rozsah školenia 16 hodín v nasledujúcich oblastiach:

  • Statické meracie metódy tvrdosti (Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop), súvisiace normy, podmienky merania a spôsob hodnotenia, chyby meraní;
  • Dynamické metódy merania tvrdosti, súvisiace normy, podmienky merania a spôsob hodnotenia, chyby meraní;

Kontakt: juraj.belan@fstroj.uniza.sk; +421 41 513 2631