Technológia spracovania a vlastnosti plastov

Publikácia Polymérne konštrukčné materiály na stiahnutie: POLYMERY.pdf

Názov referátu Dokument obsahujúci prípravu na referát
Hustota – meranie hustoty tuhých látok pyknometricky Hustota.pdf
Stanovenie viskozity Viskozita.pdf
Identifikácia MM látky pomocou „Skúšky v plameni a Pyrolytickej skúšky“ Skuska v plameni.pdf

Pyrolyticka skuska.pdf

Skúška rozpustnosti Rozpustnost.pdf
Stanovenie krivky tuhnutia plastov Stanovenie krivky tuhnutia plastov.pdf
Stanovenie teploty topenia polymérov Stanovenie teploty topenia.pdf
Skúška rázovej húževnatosti a skúška ohybom na prístroji Dynstat Razova huzevnatost.pdf

Skuska ohybom.pdf

Nasiakavosť Nasiakavost.pdf
Korózia plastov Korozia plastov.pdf