Doktorandi

 

Ing. Patrícia Hanusová

e-mail: patricia.hanusova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Peter Palček, PhD.

téma: biomateriály a ich vlastnosti

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

Ing. Ivana Švecová

e-mail: ivana.svecova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Sekundárne hliníkové zliatiny

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

 

Ing. Denisa Medvecká

e-mail: denisa.medvecka@fstroj.uniza.sk

vedúci: Doc. Ing. František Nový, PhD.

téma: Zváranie austenitických ocelí

Tel.: +421 41 513 2622

Kancelária: BB227

 

 

 

Ing. Tatiana Kojnoková

e-mail: tatiana.kojnokova@fstroj.uniza.sk

vedúci: Doc. Ing. František Nový, PhD.

téma: Plasty

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Tibor Varmus

e-mail: tibor.varmus@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

téma:

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

 

Ing. Vidžaja Knap

e-mail: vidzaja.knap@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma:

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB210

 

 

 

Ing. Milan Štrbák

e-mail: milan.strbak@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma:

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB210