Doktorandi

Interní doktorandi

 

Ing. Zuzana Šurdová

e-mail: zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

vedúci:  prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Korózne a únavové vlastnosti sekundárnych Al zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Martin Mikolajčík

e-mail: martin.mikolajcik@fstroj.uniza.sk

vedúci:  prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Korózne a únavové vlastnosti sekundárnych Al zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Veronika Obertová

e-mail: veronika.obertova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Biodegradácia horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Petra Drímalová

e-mail: petra.drimalova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. František Nový, PhD.

téma: Vodíkové skrehnutie vysokopevných ocelí

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Ján Sovík

e-mail: jan.sovik@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Superhydrofóbne povlaky horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Veronika Chvalníková

e-mail: veronika.chvalnikova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Únavové charakteristiky polykryštalických tvárnených superzliatin niklu.

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

Ing. Martin Slezák

e-mail: martin.slezak@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Peter Palček, PhD.

téma: Vplyv plastickej deformácie a cyklického zaťažovania na zmenu vybraných mechanických a fyzikálnych vlastností austenitických ocelí

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

Ing. Lukáš Šikyňa

e-mail: lukas.sikyna@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. František Nový, PhD.

téma: Vodíkové krehnutie zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

Externý doktorand

 

Ing. Lucia Patierovičová

e-mail: lucia.pastierovicova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Sekundárne Al zliatiny