Doktorandi

Interní doktorandi

 

Ing. Zuzana Šurdová

e-mail: zuzana.surdova@fstroj.uniza.sk

vedúci:  prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Korózne a únavové vlastnosti sekundárnych Al zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Martin Mikolajčík

e-mail: martin.mikolajcik@fstroj.uniza.sk

vedúci:  prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Korózne a únavové vlastnosti sekundárnych Al zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Veronika Obertová

e-mail: veronika.obertova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Biodegradácia horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Petra Drímalová

e-mail: petra.drimalova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. František Nový, PhD.

téma: Vodíkové skrehnutie vysokopevných ocelí

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Lucia Patierovičová

e-mail: lucia.pastierovicova@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

téma: Sekundárne Al zliatiny

Tel.: +421 41 513 2624

Kancelária: BB204

 

 

 

Ing. Tibor Varmus

e-mail: tibor.varmus@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

téma: PBF aditívna výroba kovových materiálov 

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229

 

 

Ing. Vidžaja Knap

e-mail: vidzaja.knap@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Korózia horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2620

Kancelária: BB210

 

 

Ing. Milan Štrbák

e-mail: milan.strbak@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Korózna odolnosť  povrchovo modifikovaných horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2620

Kancelária: BB210

 

Ing. Ján Sovík

e-mail: jan.sovik@fstroj.uniza.sk

vedúci: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

téma: Superhydrofóbne povlaky horčíkových zliatin

Tel.: +421 41 513 2632

Kancelária: BB229