Ocenenia

Rok 2023

 • Profesor Ing. Peter Palček, PhD. si prevzal čestné ocenenie za veľké zásluhy v rozvoji medzinárodnej vedeckej spolupráce mnohých generácií vedeckých pracovníkov v oblasti materiálového inžinierstva a nadviazanie skutočných priateľských medziľudských väzieb, na konferencii TalentDetector2023_Summer
 • Ing.Milan Štrbák, PhD. – získal ocenenie rektora UNIZA  za vynikajúce Študijné výsledky
 • Odovzdanie plakiet J. A. Komenského prof. Ing. Radomile Konečnej, PhD. a prof. RNDr. Tatiane Liptákovej, PhD. za ich zaslúžilú pedagogickú činnosť.
 • Ing. Milan Štrbák získal ocenenie za najlepšiu prezentáciu na konferencii SEMDOK 2023.

Rok 2022

 • Ing.Denisa Medvecká, PhD. – získala cenu VŠB Ostrava a PROGRES 3 za 2. miesto v kategórii The Best Dissertation Defended in 2022 in Competitive Engineering and Materials Research
 • Ing.Denisa Medvecká, PhD. – získala ocenenie rektora UNIZA  za vynikajúce Študijné výsledky
 • Ing.Tatiana Kojnoková, PhD. – získala ocenenie rektora UNIZA  za vynikajúce Študijné výsledky
 • Ing. Martin Mikolajčík sa umiestnil na 3. mieste za najlepšiu PhD. prezentáciu na konferencii Aluminium a neželezné kovy (21.10.2022)
 • Ing. Denisa Medvecká, PhD. získala ocenenie First Young Scientist Award na sympóziu Danubia Adria (20.9.2022, Grécko)
 • Ing. Denisa Medvecká získala knihu za najlepšiu prezentáciu na konferencii Colloquium 2022 – Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry v Západných Tatrách, Zuberec-Brestová, SR (18.-20.5.2022)
 • doc. Ing.Lenka Kuchariková, PhD. – 28.04.2022 získala 2. miesto v súťaži „The best scientific photograph“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (26. – 29. 4. 2022).

Rok 2021

 • Ing.Patrícia Hanusová, PhD. – 12.11.2021 získala ocenenie rektora UNIZA  za vynikajúce Študijné výsledky

Rok 2020

 • Ing. Michal Jambor, PhD. – 1. miesto v Kategórii: Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum. V súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2019 v rámci univerzít združených v konzorciu PROGRES 3  v Kategórii 5: Competitive Engineering and Materials Research. Viac na http://progres3.vsb.cz/en/news  (17.3.2019)
 • Ing. Patrícia Hanusová – 25.02.2020 získala prvé miesto v hodnotení jej grantového projektu a názvom “Návrh a zostrojenie zariadenia na zisťovanie únavových charakteristík rotačných nástrojov v stomatológii”
 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. – 11.02.2020 menovanie za zástupkyňu SjF na podujatí  Ženy vo vede

Rok 2019

 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. – 17.12.2019 získala ocenenie rektora UNIZA  za publikačnú činnosť
 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. – 17.12.2019 získala ocenenie dekana SjF, UNIZA za publikačnú činnosť
 • prof. Tatiana Liptáková, PhD. – 4.12. 2019 získala ocenenie časopisu Slovgas.
 • Ing. Patrícia Hanusová. – 3. miesto za najlepšiu PhD prezentáciu a 3. miesto za najlepšie čierno-bielu fotografiu neželezných kovov na medzinárodnej konferencii Aluminium a neželezné kovy 2019.
 • Ing. Patrícia Hanusová. – 1. miesto za najlepšiu PhD prezentáciu na medzinárodnom sympóziu DAS 2019 v Plzni.
 • Ing. Michal Jambor, PhD.; Ing. Daniel Kajánek, PhD. a Ing. Martin Frkáň PhD. – cenu rektora za najlepšieu dizertačnú prácu (2019).
 • Ing. Denisa Závodská, PhD. – 1. miesto v Kategórii: Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum. V súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2018 v rámci univerzít združených v konzorciu PROGRES 3. (8.3.2019)
 • Ing. Patrícia Hanusová. – 2. miesto v súťaži „The best poster“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography and Fractography´2019, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, SR (24. – 26. 4. 2019).

Rok 2017

 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. -získala 1. miesto v kategórii Vox Populi v súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ v rámci medzinárodnej konferencie Aluminium a neželezné kovy 2017.
 • prof. Ing. Eva Tillová, PhD. -2. miesto v kategórii Najkrajšia čiernobiela fotografia v súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ v rámci medzinárodnej konferencie Aluminium a neželezné kovy 2017.
 • Ing. Ján Lago, PhD. – udelenie ocenenia rektorky Žilinskej univerzity v Žiline – Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.  za výnimočnú publikačnú činnosť  v roku 2017.

Rok 2016

 • Ing. Juraj Belan, PhD. – získal 1. miesto v kategórii Vox Populi a 2. miesto v kategórii Najkrajšia čiernobiela fotografia v súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ v rámci 4. medzinárodnej konferencie Mikroskopie a NDT 2016, ktorá sa konala v Kutnej Hore, ČR (18. – 21. 10. 2016), zameranej na využitie mikroskopie a nedeštruktívneho skúšania vo výrobnom procese pri testovaní a kontrole materiálov a to za účasť na súťaži.
 • prof. Ing. Peter Palček, PhD. – udelenie plakety Jána Amosa Komenského dlhoročnému skúsenému pedagogickému pracovníkovi.
 • prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. – udelenie ďakovného listu rektorky Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.  za výnimočný vedecký prínos pre univerzitu za uplynulé obdobie;
 • Ing. Lenka Kuchariková, PhD. – 3. miesto v súťaži „The most curious photo“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (20. – 22. 4. 2016).
 • prof. Ing. Eva Tillová, PhD. – 1. miesto v súťaži „The best poster“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (20. – 22. 4. 2016).

Rok 2013

 • Ing. Katarína Miková, PhD. – ocenenie v súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2013 v kategórii “Konkurenceschopné strojírenství. materiálový výzkum” – práca na tému: “Vysokocyklová únava jemnozrnnej ocele po spevnení povrchu tryskaním”. Diplom
 • Ing. Lenka Hurtalová – Kuchariková, PhD. – 3. miesto v súťaži „The best scientific photograph“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2013, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (23. – 25. 4. 2013).

Rok 2012

 • Ing. Lenka Hurtalová – Kuchariková, PhD. – udelenie ocenenia rektorky Žilinskej univerzity v Žiline – Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.  za výnimočnú publikačnú činnosť  v roku 2012.

Rok 2011

 • Ing. Lenka Hurtalová – Kuchariková, PhD. –  3. miesto v kategórii “The best photo of Aluminium alloc structure” v súťaži „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ v rámci 7. medzinárodnej konferencie Aluminium 2011.

Rok 2010

 • Ing. Lenka Hurtalová – Kuchariková, PhD. – 3. miesto v súťaži „The best scientific photograph“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (28. – 30. 4. 2010).
 • prof. Ing. Eva Tillová, PhD. – 1. miesto v súťaži „The best poster“ na medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography´2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, SR (28. – 30. 4. 2010).

Rok 2009

 • Prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. – Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009, v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – „za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov, najmä únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov“.

Rok 2004

 • Cena ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2004 v kategórií „Prestížna organizácia výskumu a vývoja“ za originálny výskum degradačných a koróznych mechanizmov zliatin horčíka, ložiskových ocelí a ADI pri statickom a dynamickom namáhaní v oblasti gigacyklových režimov zaťažovania – ocenenie udelené Katedre materiálového inžinierstva SjF.
 • Ocenenie pracovníka Katedry materiálového inžinierstva – Ing. Branislava Hadzimu, PhD. čestným uznaním v rámci akcie Vedec roka “Vedec roka 2004” organizovanou Journaliste Studio Bratislava.