Laboratórium bioniky

 

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. František Nový, PhD.; doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Laboratórium je vybavené jedným mikroskopom NEOPHOT 32, poloautomatickou prípravňou vzoriek STRUERS, automatickou pílou STRUERS a slúži ako prípravovňa metalografických vzoriek pre končiacich študentov II. VŠ štúdia na KMI ako aj študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia na KMI počas celého ich štúdia.