Laboratórium prípravy metalografických vzoriek

Zodpovedný pracovník: Silvia Hudecová

Prípravovňa metalografických vzoriek ako súčasť laboratórií svetelnej mikroskopie komplexne zabezpečuje prípravu vysoko kvalitných výbrusov (odber, preparácia, brúsenie, leštenie, leptanie) ako z veľmi mäkkých tak aj na prípravu náročných materiálov. Vybavená je mikroskopom EPITYP 2, presnou pílou MTH MIKRON 3000 s digitálnym odmeriavaním DOS-100, zalisovávacie zariadenia MTH PR30 a CitoPress-1, jedno a dvojkotúčovou brúskou MTH, jednokotúčovými leštičkami MTH a Struers Dap-7, leštičkou MTH APX 010 s nástavcom pre automatickú prípravu vzoriek, leštičkou Struers LaboPol-5 s nástavcom pre automatickú prípravu vzoriek Struers Laboforce-3, automatickou leštičkou Struers Tegra system (skladá sa zo zariadení TegraPol-15 a TegraForce-1) a elektrolytickou leštičkou Struers Polectrol.

Prípravovňa metalografických vzoriek

Prípravovňa metalografických vzoriek

Prípravovňa metalografických vzoriek

Prípravovňa metalografických vzoriek