MBI – Materiály pre biomedicínske inžinierstvo

Vážení študenti KMI a Biomedicínskeho inžinierstva,

na tejto stránke nájdete podklady k vášmu študiu:

Vysokoškolská učebnica

Učebnica Materiály pre BMI

Prednášky

1_ MBI Zakl_Info
 2_MBI_Vnútorná stavba
 3_4_BMI_Binárne diagramy
 4_5_BMI_Mriežkové poruchy
 6_MBI_Korózia
 7_MBI_Koróziivzdorné ocele
 8_MBI_Zliatiny Co aTi
 9_MBI_Tvarová pamáť
 10_MBI_Aerogély
 11_MBI_Keramické materialy
 12_MBI_Magnetické vlastnosti

 

Cvičenia

Názov referátu a dokument s prípravou na referát
Získavanie kyseliny acetylsalicylovej z acylpirínu (aspirínu) –  protokol
Rozpúšťanie tuhej látky – protokol
Chemická odolnosť skla – protokol
Pórovitosť – protokol
Meranie tepelnej kapacity materiálov – protokol
Chemické zloženie zeminy – protokol
Skúšanie zemín pre keramickú výrobu – protokol
Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) Kubelovou (manganistanová metóda) – protokol
Vlastnosti mydiel – protokol
Dôkaz sacharinov , bielkovín a provitamínu A v potravinách – protokol
Meranie tvrdosti materiálov – protokol
Zliatiny Ti a Ni, hodnotenie dendritickosti – protokol
Metóda najmenších štvorcov – protokol
Korózne vlastnosti – protokol
Metódy štúdia štruktúry – protokol A  protokol B
Prestup vod pár a kvap vody tkaninami – protokol
Stanovenie požiarnych charakteristík polymérov – protokol
 Faradayove zákony, galvanické pokovovanie – protokol
 Mechanické skúšky – protokol