Laboratórium spektroskopie

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. Peter Palček, PhD., Ing. Mária Chalupová

Laboratórium je vybavené emisným iskrovým spektrometrom SPECTROMAXx a röntgenovým spektrometrom SpectroSort.