Aktuálne riešené projekty

názov projektu typ projektu číslo projektu začiatok projektu koniec projektu zodpovedný riešiteľ
Štúdium progresívnych sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel VEGA 1/0398/19 2019 2022 prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Komplexná analýza materiálov pripravených technológiami aditívnej výroby na báze powder bed fusion využiteľné pri výrobe komponentov aplikovateľných v automobilovom priemysle VEGA 1/0463/19 2019 2022 Konečná Radomila, prof. Ing., PhD.
Štúdium vplyvu plastickej deformácie a cyklického zaťažovania na zmenu vybraných mechanických a fyzikálnych vlastností austenitických ocelí používaných v biomedicínskom inžinierstve VEGA 1/0134/20 2020 2023 prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Zvýšenie kvality a inovácia vzdelávania v bakalárskych študijných programoch na SjF UNIZA KEGA 016ŽU-4/2020 2020 2022 prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Zlepšovanie únavovej životnosti zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí s využitím štúdia fyzikálno-metalurgických zmien v teplom ovplyvnenej zóne VEGA 1/0741/21 2021 2024 doc. Ing. František Nový, PhD.
Analýza mikroštruktúrnych zmien v teplom ovplyvnenej oblasti zvarových spojov vysokopevnej ocele S960MC PhD projekt I-21-028-55 2021   Ing. Medvecká Denisa
Vplyv vysokoenergetického tryskania na rezistenciu voči opotrebovaniu ušľachtilej uhlíkovej ocele do 35 rokov I-21-028-88 2021   Ing. Vicen Martin, PhD.
Vplyv cyklického zaťažovania a plastickej deformácie na zmenu mechanických a únavových vlastností austenitických ocelí používaných v biomedicíne na výrobu implantátov. do 35 rokov I-21-028-90 2021   Ing. Uhríčik Milan, PhD.
Vplyv vybraných faktorov na únavové, korózne a tlmiace vlastnosti materiálov s mriežkou K12 MVP projekt O-21-102/0011-02 2021 2024 doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
  VP projekt O-21-102/0013-04 2021   prof. Ing. František Nový, PhD.
Nové prístupy k zvyšovaniu únavovej životnosti zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí APVV APVV-20-0427 2021   Prof. Ing. František Nový, PhD.
  Vyšegrad G-20-102/0004-00  Visegrad Scholarship #52010400 2020 2021 prof. Ing. Tatiana Liptáková, PhD.
The strategic development of Dr.study programmes /Strategicky rozvoj doktorských studijnych programov OPV OPV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-018/002706 2017 2022 prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
Materials Science Ma(s)ters – developing a new master’s degree program”
na základe žiadosti podanej v  ERASMUS + call for proposals (Call 2021 Round 1 KA2- Cooperation among organisations and institutions, KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education)
EU – ERAZMUS   2021   Hlavný koordinátor:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
Koordinátor za SjF UNIZA: KMI
Ing. Juraj Belan, PhD.
(doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.,
prof. Ing. František Nový, PhD.)