Témy aktuálne vedených dizertačných prác

Rok nástupu na doktorandské štúdium Téma riešenej dizertačnej práce Meno a priezvisko
2019 Štúdium viskoelastického správania polymérnych materiálov používaných pre výrobu vysokopevných ultraľahkých kompozitných konštrukcií Tatiana Kojnoková
  Štúdium pevnostných a únavových charakteristík zvarových spojov AHSS ocelí Denisa Medvecká
2020 Hodnotenie elektrochemických charakteristík a štúdium koróznych procesov zliatin horčíka s neodýmom a zinkom po mechanických a elektrochemických modifikáciách povrchu Vidžaja Knap
  Štúdium koróznych a únavových vlastností oxidických vrstiev pripravených plazmovou elektrolytickou oxidáciou na horčíkových zliatinách po plastickej deformácii povrchu Milan Štrbák
  Analýza vplyvu stavu povrchu na únavovú životnosť kovových produktov pripravovaných metódami na princípe PBF aditívnej výroby Tibor Varmus
2021 Štúdium náchylnosti vysokopevných konštrukčných ocelí na vodíkové skrehnutie Petra Drímalová
  Štúdium elektrochemických vlastností povrchovo upravených biodegradovateľných kovových materiálov Veronika Obertová
  Vplyv hrúbky steny odliatku a druhu formy na štruktúru a vlastnosti Al zliatin Lucia Pastierovičová
  Zvýšenie koróznej odolnosti horčíkovej zliatiny AZ80 pre priemyselné aplikácie s využitím hydrofóbnych povlakov Ján Sovík