Témy aktuálne vedených dizertačných prác

Rok nástupu na doktorandské štúdium Téma riešenej dizertačnej práce Meno a priezvisko
2019 Štúdium chemicko-tepelných vplyvov prostredia na degradáciu uhlíkových kompozitov s epoxidovou živicou

Vedúci diz.p.: prof. Ing. František Nový, PhD.

Tatiana Kojnoková
Štúdium pevnostných a únavových charakteristík zvarových spojov AHSS ocelí

Vedúci diz.p.: prof. Ing. František Nový, PhD.

Denisa Medvecká

(externe)

2020 Hodnotenie elektrochemických charakteristík a štúdium koróznych procesov zliatin horčíka s neodýmom a zinkom po mechanických a elektrochemických modifikáciách povrchu

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Vidžaja Knap
Štúdium koróznych a únavových vlastností oxidických vrstiev pripravených plazmovou elektrolytickou oxidáciou na horčíkových zliatinách po plastickej deformácii povrchu

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Milan Štrbák
Analýza vplyvu stavu povrchu na únavovú životnosť kovových produktov pripravovaných metódami na princípe PBF aditívnej výroby

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

Tibor Varmus
2021 Štúdium náchylnosti vysokopevných konštrukčných ocelí na vodíkové skrehnutie

Vedúci diz.p.: prof. Ing. František Nový, PhD.

Petra Drímalová
Štúdium elektrochemických vlastností povrchovo upravených biodegradovateľných kovových materiálov

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Veronika Obertová
Vplyv hrúbky steny odliatku a druhu formy na štruktúru a vlastnosti Al zliatin

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Lucia Pastierovičová
Zvýšenie koróznej odolnosti horčíkovej zliatiny AZ80 pre priemyselné aplikácie s využitím hydrofóbnych povlakov

Vedúci diz.p.: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Ján Sovík