Praktická metalografia – základný metalografický kurz

Rozsah školenia 16 hodín v nasledujúcich oblastiach:

  • Význam a využitie metalografickej mikroskopie.
  • Príprava metalografických vzoriek (výber, rezanie, preparácia, brúsenie, leštenie) – teória + praktické ukážky – vlastné vzorky.
  • Svetelný metalografický mikroskop. Práca s metalografickým mikroskopom.
  • Podstata a spôsoby zobrazovania mikroštruktúr, dokumentácia štruktúr na vlastných vzorkách.
  • Princípy metalografickej analýzy. Identifikácia a hodnotenie jednotlivých štruktúrnych zložiek.
  • Základy kvantitatívnej metalografie. Analýza obrazu.
  • Základy farebnej metalografie.

Kontakt: eva.tillova@fstroj.uniza.sk; +421 41 513 6007