Prihlás sa k nám

Podmienka prijatia: 

  • všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.
  • počet plánovaných prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia: 20

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.03.2022

Termín prijímacieho konania pre uchádzačov v akademickom roku 2022/2023 je prístupný tu