Mechanické skúšky

Rozsah školenia 16 hodín v nasledujúcich oblastiach:

  • Statické skúšky ťahom, tlakom a ohybom;
  • Rázové skúšky;
  • Únavové skúšky;
  • Skúšky tvrdosti podľa Rockwella, Brinella, Vickersa a Knoopa;
  • Dynamické metódy merania tvrdosti;

Kontakt: juraj.belan@fstroj.uniza.sk; +421 41 513 2631