Kontakt zamestnanci

Vedenie katedry :

 

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2600

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

 

 

Katedra materiálového inžinierstva (KMI) má v súčasnosti dve oddelenia:

Po reštrukturalizácii na katedre pôsobí jedenásť  pedagogických pracovníkov, z toho sú:

  • piati profesori: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.; prof. Ing. Peter Palček, PhD.;
    prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD. a prof. RNDr. Tatiana Liptakova,PhD.
  • jeden docent: Doc. Ing. František Nový, PhD.
  • piati odborní asistenti: Ing. Alan Vaško PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.; Ing. Lenka Markovičová, PhD.; RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. a Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc. v súčasnosti pôsobí na katedre ako emeritný profesor.

Ďalej má katedra štyroch výskumných pracovníkov: prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.; Ing. Martin Vicen, PhD.; Ing. Mária Chalupová a Ing. Milan Uhríčik, PhD.), dvoch technických pracovníkov a 7 denných doktorandov.

Pre nájdenie potrebných kontaktov navštívte: