Zamestnanci

 

 

Vedenie katedry :

 

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2600

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

 

 

Katedra materiálového inžinierstva (KMI) má v súčasnosti dve oddelenia:

 

Pre nájdenie potrebných kontaktov navštívte: