Zamestnanci

Katedra materiálového inžinierstva (KMI) má v súčasnosti dve oddelenia: oddelenie štruktúrnych analýz materiálov a oddelenie skúšania a vlastností materiálov.
Po reštrukturalizácii na katedre pôsobí desať pedagogických pracovníkov, z toho sú piati profesori (prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.; prof. Ing. Peter Palček, PhD.;
prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD. a prof. RNDr. Tatiana Liptakova,PhD.) a piati odborní asistenti (Ing. Alan Vaško PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.; Ing. Lenka Markovičová, PhD.; RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. a Ing. Lenka Kuchariková, PhD.). Prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc. v súčasnosti pôsobí na katedre ako emeritný profesor. Ďalej má katedra štyroch výskumných pracovníkov (Doc. Branislav Hadzima, PhD.; Ing. František Nový, PhD.; Ing. Mária Chalupová a Ing. Milan Uhríčik, PhD.), troch technických pracovníkov a 6 denných doktorandov.