Doktorandské štúdium

 Pre študentov III. stupňa VŠ – t. j. PhD.

 

Študijný poradca I:

Meno a priezvisko:                 prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

Číslo miestnosti:                     BC 212

E-mail:                                     otakar.bokuvka@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2602

 

Študijný poradca II:

Meno a priezvisko:                 RNDr.Viera Zatkalíková, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                      viera.zatkalikova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

 

Základné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Požaduje sa ukončené inžinierske štúdium v študijnom odbore Technické materiály, Biomedicínske inžinierstvo, Strojárska technológia, Časti a mechanizmy strojov  a Aplikovaná mechanika. Prijímacia skúška prebieha formou rozpravy zameranej na overenie predpokladov pre doktorandské štúdium (znalosť širšieho vedného základu, jazykové predpoklady, schopnosť riešiť vedecké problémy ap.).

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Potrebné informácie k ukončeniu doktorandského štúdia si môžete stiahnuť  tu