Laboratórium reologických vlastností

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.

Laboratórium reologických vlastností je vybavené prístrojom Physica Rheometer MCR 301 s konvekčným tepelným zariadením CTD 450, na ktorom sa vykonávajú štandardné reologické testy, ktoré možno rozdeliť do troch základných kategórií:

  1. dynamická mechanická analýza (DMA), ktorá poskytuje informácie o  štruktúre polymérov,
  2. dynamická mechanicko-termická torzná analýza (DMTA), ktorou sa zisťujú informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach materiálov meraných v závislosti od teploty. Z výsledkov meraní, pri ktorých nedochádza k zmene štruktúry sa stanovujú napr. prechodové stavy polymérnych látok ako je napr. teplota sklovitého stavu amorfných polymérov, teplota topenia a kryštalizácie semi-kryštalických polymérov,
  3. stupeň zosieťovania a rozvetvenia polymérov, resp. sledovanie dlhodobo prebiehajúcich procesov v materiáli sa vykonáva konkrétnymi meraniami.

Okrem reologických vlastností je možné v laboratóriu merať tvrdosť plastov ShoreD.

Rheometer MCR 301

Rheometer MCR 301

Rheometer MCR 301