Kontrola kvality materiálov – externé štúdium

Tematické okruhy na skúšku: Tematicke_okruhy_na_skusku.pdf

Doplnkové informácie k ISO 9001: ISO9001.pdf ; ISO9001-2008-doplnenie.pdf

Téma prednášky Dokument na stiahnutie
Akosť, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku: prednasky-kvalita1.pdf
Etalóny: prednasky-kvalita2.pdf
Zákonné predpisy v oblasti akosti výrobkov: prednasky-kvalita3.doc
Kontrola štruktúry: prednasky-kvalita4.pdf
Metalografické hodnotenie kovov a zliatin: prednasky-kvalita5.pdf
Defektoskopia: defektoskopia.pdf
Defektoskpia povrchových vád: NDT_povrchove.pdf
Defektoskopia vnútorných vád: NDT_vnutorne.pdf
Hodnotenie ložiskový ocelí: kvalita5 – loziskove ocele-podklad.pdf
Hodnotenie korózneho poškodenia: korozia-podklad.pdf
Hodnotenie zvarov: hodnotenie zvarov-podklad-1.pdf

hodnotenie zvarov-podklad-2.pdf