Knihy a skriptá

AUTOR NÁZOV Rok Kde dostanete
KNIHY      
Palček Peter a kol. Materiály pre biomedicínske inžinierstvo 2015 BB 216
Zatkalíková Viera a kol. Základy chémie pre technikov 2013 BB 216
Hadzima Branislav a kol. Základy elektrochemickej korózie kovov 2008 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Kvantitatívne hodnotenie štruktúry liatin 2007 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke 2006 Knižnica UNIZA
Palček Peter a kol. Predikcia životnosti strojových zariadení 2000 Knižnica UNIZA
Bolibruchová Dana a kol. Zlievarenské zliatiny Al-Si 2005 Knižnica UNIZA
Věchet Stanislav a kol. Únavové vlastnosti tvárné litiny 2002 Knižnica UNIZA
Věchet Stanislav a kol. Únavové vlastnosti tvárné litiny 2001 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke 2001 Knižnica UNIZA
Skočovský Peter a kol. Materály a technológia 2 1998 Knižnica UNIZA
Romankiewicz Ferdynand a kol. Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne. Podręcznik. 1996 Knižnica UNIZA
       
SKRIPTÁ      
Vaško Alan a kol. Nekovové materiály 2021 Knižnica UNIZA
Kuchariková Lenka a kol. Kontrola kvality materiálov 2021 Knižnica UNIZA
Dziková Juliána a kol. Korózia kovových materiálov 2021 Knižnica UNIZA
Belan Juraj Teória fázových premien 2015 BB 221
Konečná Radomila a kol. Metódy štúdia štruktúry I 2014 Knižnica UNIZA
Trško Libor a kol. Dynamická pevnosť a únavová životnosť 2014 Knižnica UNIZA
Vaško Alan a kol. Vlastnosti a použitie kovových materiálov 2014 BB 221
Bokůvka Otakar a kol. Materiály I 2014 BB 221
Konečná Radomila a kol. Materiály II 2014 BB 221
Belan Juraj a kol. Konštrukčné materiály 2013 BB 221
Nový František a kol. Dynamic strength and fatigue lifetime 2013 Knižnica UNIZA
Nový František a kol. Dynamická pevnosť a únavová životnosť 2010 Knižnica UNIZA
Vaško Alan a kol. Vlastnosti a použitie materiálov 2009 Knižnica UNIZA
Košťálová Alena a kol. Poisťovníctvo 2008 Knižnica UNIZA
Bokůvka Otakar a kol. Návody na cvičenia z náuky o materiáli I 2007 Knižnica UNIZA
Palček Peter a kol. Experimentálne metódy v materiálovom inžinierstve 2004 Knižnica UNIZA
Konečná Radomila a kol. Návody na cvičenia z náuky o materiáli II 2005 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Materiály a technológie 2004 Knižnica UNIZA
Palček Peter a kol. Materiálové charakteristiky 2004 Knižnica UNIZA
Bokůvka Otakar a kol. Návody na cvičenia z náuky o materiáli I 2003 Knižnica UNIZA
Konečná Radomila a kol. Návody na cvičenia z náuky o materiáli 2 2001 Knižnica UNIZA
Konečná Radomila a kol. Náuka o materiáli 2 2000 Knižnica UNIZA
Bokůvka Otakar a kol. Návody na cvičenia z náuky o materiáli 1 1999 Knižnica UNIZA
Puškár Anton a kol. Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty 1998 Knižnica UNIZA
Várkoly Ladislav a kol. Náuka o materiáli 1998 Knižnica UNIZA
Puškár Anton a kol. Náuka o materiáli. 1 1998 Knižnica UNIZA
Tillová Eva a kol. Nové konštrukčné materiály 1999 Knižnica UNIZA
Konečná Radomila a kol. Náuka o materiáli 1997 Knižnica UNIZA
Várkoly Ladislav a kol. Náuka o materiáli 1997 Knižnica UNIZA
Konečná Radomila a kol. Náuka o materiáli II 1996 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Nové konštrukčné materiály. Vybrané kapitoly 2. 1996 Knižnica UNIZA
Várkoly Ladislav a kol. Technické plasty. Výroba, spracovanie a skúšanie. 1995 Knižnica UNIZA
Skočovský Petr a kol. Nové konštrukčné materiály. Vybrané kapitoly. 1995 Knižnica UNIZA