Exkurzie na KMI

Odborné exkurzie sú u nás vítané. Veľmi radi sprístupníme svoje laboratóriá pre verejnosť  a tak poskytneme informácie o našej činnosti ako napríklad pre týchto študentov:

Dňa 26. októbra 2017 sa žiaci IV.BP študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy  zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. (podrobnosti tu)

Dňa 28. októbra 2015 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. (podrobnosti tu)

Dňa  22.j anuára 2014 sa zúčastnili žiaci IV.CP   exkurzie  na Katedre materiálového inžinierstva Žilinskej univerzity. (podrobnosti tu)

Dňa 10. októbra 2014 sa žiaci IV.CP študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy zúčastnili odbornej exkurzie na Katedre materiálového inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. (podrobnosti tu)

V prípade záujmu o exkurzie nás neváhajte kontaktovať  e-mailom: eva.tillova@fstroj.uniza.sk alebo telefonicky +421 41 513 2600; +421 41 513 6007