Výučbové laboratórium svetelnej mikroskopie

Zodpovedný pracovníck:  prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

V laboratóriu sa vykonávajú štandardné metalografické analýzy kovových a nekovových materiálov v súlade s normami STN a EN ISO pre účely prípravy absolventov z oblasti hodnotenia kvality materiálov.

Laboratórium je vybavené ôsmimi metalografickými mikroskopmi  EPITYP 2. Ako aj jedným mikroskopom NEOPHOT 2, vrátane prídavných zariadení na fotografovanie na kinofilm, fotografovanie na digitálny fotoaparát NIKON Coolpix 4500, meranie mikrotvrdosti, analýzy v polarizovanom svetle a osvetlenie metódou diferenciálneho interferenčného kontrastu (Nomarski). Obraz je možné nasnímať CCD-kamerou alebo farebnou digitálnou kamerou na obrazovku, ktorá slúži k bližšiemu a presnejšiemu vysvetleniu preberanej problematiky cvičení pre študentov predmetov Materiály I, Materiály II, Progresívne konštrukčné materiály, Kontrolu kvality materiálov, Praktickú metalografiu a podobne.