Kurzy pre študentov KMI

Pre úspešne absolvovanie štúdia je niekedy potrebná konzultácia. Preto sme sa rozhodli pomôcť  hlavne študentom prvého a druhého ročníka s absolvovaním predmetov Technická chémia a Materiály I a II.

Ponuku bezplatných kurzov pre akademický rok 2019/2020 nájdete na:

Technická chémia

Materiály I a II

 

KURZY SA OTVÁRAJÚ NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK ŠTUDENTOV!!!