Čo zažiješ na KMI

V rámci štúdia na KMI môžeš  zažiť   rôzne spoločenské akcie, ktoré Ti umožnia bližšie spoznať  vyučujúcich, ako napríklad:

KATEDROVICA

  • Katedrovica mimo priestorov UNIZA

POSLENÁ PREDNÁŠKA

  • posledná prednáška končiacich študentov II. stupňa VŠ na KMI

 

NOC Strojárov

  • Noc Strojárov – účastníci katedry KMI

 

DISKUSIE S POLITIKMI

  • Diskusia doktorandiek s Richardom Sulíkom