Odborné školenia a exkurzie

Katedra materiálového inžinierstva ponúka možnosti odborných školení a exkurzií pre širokú verejnosť.

Odborné školenia sa týkajú prevažne oblasti:

Odborné exkurzie sú u nás vítané (pozri tu). Veľmi radi sprístupníme svoje laboratóriá pre verejnosť a tak poskytneme informácie o našej činnosti. V prípade záujmu o exkurzie nás neváhajte kontaktovať  e-mailom: eva.tillova@fstroj.uniza.sk alebo telefonicky +421 41 513 2600; +421 41 513 6007