Laboratórium vnútorného tlmenia

Zodpovedný pracovník: prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Niektoré otázky cyklickej mikroplastickosti materiálov v počiatočných štádiách jej rozvoja možno úspešne skúmať a hodnotiť dostatočne citlivým meraním zmien vnútorného tlmenia spolu s reprodukovateľným meraním zmien defektu modulu pružnosti pri postupne vzrastajúcej amplitúde deformácie. Získané výsledky slúžia nielen pre hodnotenie zmien štruktúrne citlivých charakteristík materiálov počas alebo po ukončení zaťažovania, ale aj pre hodnotenie plastickej reakcie materiálu na cyklické zaťažovanie ako významného faktora únavového procesu v materiáloch.

Laboratórium vnútorného tlmenia je vybavené originálnym rezonančným zariadením pre meranie vnútorného tlmenia pri frekvencii 22 kHz na vzorkách s priemerom 2 ¸ 4 mm z rozličných materiálov. Prepojenie na počítač pre automatizované meranie na VTP-A v intervale amplitúd deformácie od 3.10-7 do 9.10-4.

Laboratórium zabezpečuje nasledovné analýzy:

  1. analýza vnútorného tlmenia v závislosti od amplitúdy deformácie (Q-1=f(εa)T=konšt.);
  2. analýza vnútorného tlmenia v závislosti od teploty (Q-1=f(T)ε=konšt.);
  3. meranie defektu modulu pružnosti v závislosti od amplitúdy deformácie (ΔE/E=f(εa)T=konšt.);
  4. meranie defektu modulu pružnosti v závislosti od teploty (ΔE/E=f(T)ε=konšt.);
  5. analýza precipitačných procesov;
  6. analýza vplyvu plastickej deformácie na priebeh vnútorného tlmenia a defektu modulu pružnosti;
  7. určovanie aktivačnej energie difúzie intersticiálnych atómov v presýtených tuhých roztokov.

DSC_0689