Technická chémia

Učebnica Základy chémie pre technikov k stiahnutiu tu: základy chémie pre technikov 2. vydanie

 

Názov referátu Dokument obsahujúci prípravu na referát
Elektrolýza 1.Elektrolýza
 Konduktometria  2.Konduktometria
Kvalitatívny orientačný rozbor ocelí 3. Kvalitatívny orientačný rozbor ocelí
Príprava NaCl 4.Príprava NaCl
Pyknometrické stanovenie hustoty 5. Pyknometrické stanovenie hustoty
Refraktometria 6. Refraktometria
Kvantitatívny rozbor vody 7. Kvantitativny rozbor vody
 Metóda najmenších štvorcov  Metóda najmenších štvorcov
Formulár na referát Formulár na referát