Inžinierske štúdium

Pre študentov II. stupňa VŠ – t. j. Ing. štúdia,

Študijný program: Technické materiály

 

Vedúci záverečného projektu:

Meno a priezvisko:                 Ing. Alan Vaško, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 211

E-mail:                                      alan.vasko@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2605

 

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 204

E-mail:                                      lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2624

Neváhaj sa pridať  k nám – zamestnajú Ťa ihneď

Témy diplomových prác nájdete tu

Pokyny k písaniu diplomovej práce nájdete tu

Študijné materiály nájdete tu

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Rozpis termínov štátnych inžinierskych skúšok v aktuálnom akademickom roku je dostupný tu