Inžinierske štúdium

Pre študentov Ing. štúdia, 2. ročník, šk. r. 2020/2021

Študijný program: Technické materiály

Vedúci záverečného projektu:

Meno a priezvisko:                 Ing. Alan Vaško, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 211

E-mail:                                      alan.vasko@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2605

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 204

E-mail:                                      lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2624

Neváhaj sa pridať  k nám – zamestnajú Ťa ihneď

Témy diplomových prác nájdete tu

Pokyny k písaniu diplomovej práce nájdete tu

Študijné materiály nájdete tu

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Štátne inžinierske skúšky v školskom roku 2020/2021 sa budú konať  v dňoch

31.5.2021 do 11.6.2021.

online, alebo v miestnosti BA 201 na Katedre materiálového inžinierstva v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku.

 

Potrebné informácie si môžete stiahnuť  tu