Kam môžeš cestovať v rámci študia na KMI

Počas štúdia máš možnosť   absolvovať   školenia (viac tu) :

Odborné školenie k novému únavovému zariadeniu, Kde: Zwick, Ulm, Nemecko

Prečo? – Obsluha nového zariadenia.

Odborné školenie: Digimat – Olomouc, Česká republika

Prečo? – Získanie praktických skúseností.


Počas štúdia máš možnosť  absolvovať  exkurzie

(viac tu:

Odborná exkurzia: Radegast Nošovice, Zameranie:  materiály využívané pre spracovanie a uskladnenie piva.

Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Třinecké železárny, Zameranie:  výroba koľajníc, valcovaných drôtov, betomárskej ocele, blokov, sochorov a podobne

Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Bekaert Sládkovičovo, ameranie: výroba kordov do pneumatík

Ako bolo?

 

Odborná exkurzia: Žilinská teplárenská, Ako bolo: študenti mali možnosť  prejsť  celým areálom a výrobou spoločnosti


Odborná exkurzia: Výroba monokryštálu Rosina, Ako bolo: študenti mali možnosť  vidieť  výrobu nepriestrelného skla na obrnené vozidlá, nerozbitného ochranného skla na mobilné telefóny a pod.


Odborná exkurzia Lago Nástrojáreň . Zameranie:  Získanie praktických vedomostí ohľadne výroby produktov.


Odborná exkurzia Tatravagónka Poprad. Zameranie:  Získanie praktických vedomostí ohľadne výroby produktov.


Týždenná odborná exkurzia pre končiacich študentov II. stupňa VŠ na KMI – Praha, Česká republika ,

Prečo? – Získanie praktických skúseností.Odborná exkurzia povrchová baňa – Poľsko,

Prečo? – Získanie praktických skúseností.

Počas štúdia máš možnosť vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia

(viac tu

Mobilita v ľubline, Poľsko. Zameranie:  Nové možnosti hodnotenia a výroby plastov.

Ako bolo?


Mobilita Politecnico di Milano, Taliansko , Zameranie: Únavová odolnosť  zvarov s nanokryštalickými vrstvami

Ako bolo?

Zameranie: Vplyv povrchových úprav na únavovú životnosť  a koróznu odolnosť horčíkových zliatin.

Ako bolo?

Medzinárodná mobilita: Università degli Studi di Parma, Parma, Taliansko, Zameranie: Únavová odolnosť  hliníkových zliatin.

Ako bolo?