Témy diplomových prác

Vedúci diplomovej práce Názov diplomovej práce
PROF. ING. PETER PALČEK, PHD. ANALÝZA PRÍČIN PORUŠENIA ENDOPROTÉZY
PROF. ING. RADOMILA KONEČNÁ, PHD. VPLYV ADITÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ SLM A DMLS NA MIKROŠTRUKTÚRU A VYBRANÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI ZLIATIN PRIPRAVENÝCH Z KOVOVÝCH PRÁŠKOV
PROF. RNDR. TATIANA LIPTÁKOVÁ, PHD. DEGRADÁCIE POLYMÉRNYCH FÓLIÍ V RÔZNYCH PROSTREDIACH
ING. ALAN VAŠKO, PHD. KVANTITATÍVNE HODNOTENIE ŠTRUKTÚRY GRAFITICKÝCH LIATIN
ING. JURAJ BELAN, PHD. VPLYV ŽÍHANIA A DOBY VÝDRŽE NA ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TI-ZLIATINY
RNDR. VIERA ZATKALÍKOVÁ, PHD. VPLYV ANORGANICKÉHO INHIBÍTORA NA KORÓZNE VLASTNOSTI OCELE AISI 304
ING. LENKA MARKOVIČOVÁ, PHD. VYUŽITIE TERMICKEJ ANALÝZY PRI SLEDOVANÍ ZMIEN VLASTNOSTÍ POLYMÉRNYCH KOMPOZITOV
ING. LENKA KUCHARIKOVÁ, PHD. EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ ZLIEVARENSKÝCH HLINÍKOVÝCH ZLIATIN
ING. MILAN UHRIČÍK, PHD. EXPERIMENTÁLNE A ANALYTICKÉ HODNOTENIE ŽIVOTNOSTI HLINÍKOVEJ ZLIATINY PRI RÔZNYCH ÚNAVOVÝCH ZAŤAŽENIACH