Vypísané témy diplomových prác pre nový akademický rok

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent(ka)

Názov diplomovej práce

Vedúci DP/ konzultant

Oponent DP

Andrej Barčák Vplyv geometrie vzorky na únavovú odolnosť vysokopevnej konštrukčnej ocele S960MC

Denisa Straková

Martin Vicen

Matúš Bôžek

Analýza možnosti využitia plastového odpadu v stavebníctve

Lenka Markovičová

Juraj Belan

Alexandra Ciesarová

Alternatívne adhezívum pre aplikáciu polyuretánovej peny pre tiché pneumatiky

Lenka Markovičová/ Soňa Nosálová

Peter Palček

Jaroslav Hrbek

Vplyv teploty a plastickej deformácie na magnetické vlastnosti austenitických ocelí

Peter Palček/
Martin Slezák

Milan Uhríčik

Matúš Hrubý

Vplyv teploty izotermickej výdrže na materiálové charakteristiky ložiskových krúžkov pri bainitickom kalení

František Nový

Martin Vicen

Filip Janiš

Vznik alfa-case vrstvy a jej vplyv na únavové charakteristiky zliatiny Ti6Al4V

Juraj Belan

Milan Uhríčik

Matúš Kucbel

Únavové vlastnosti zliatiny AlSi10MgMn

Eva Tillová

 

Michal Orolin

Vplyv doby scitlivovania na elektrochemické charakteristiky Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele

Viera Zatkalíková

Milan Uhríčik

Peter Špuro

Vplyv povlakovania na úžitkové vlastnosti nástrojovej ocele 19 312

Martin Vicen

Otakar Bokůvka

pre ďalšie informácie kontaktujte Ing. Alan Vaško, PhD. na alan.vasko@fstroj.uniza.sk