Diplomová práca pokyny

Milí končiaci študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Radi by sme Vám na tejto stránke poskytli kompletné informácie  potrebné k písaniu Vašej diplomovej práce. Všetky potrebné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  • Pokyny k písaniu diplomovej práce budú dostupné na Seminárnom projekte
  • Pokyny pre písanie použitej literatúry nájdete tu
  • Prístup do systému evidencie záverečných prác nájdete tu
  • Predpisy a dokumenty týkajúce sa spracovania, evidencie a kontroly originality záverečných prác nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností pri spracovávaní Vašich prác nás neváhajte kontaktovať: alan.vasko@fstroj.uniza.sk; + 421 41 513 2605