Laboratórium mechanických skúšok

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. František Nový, PhD., Ing. Alan Vaško, PhD., Ing. Juraj Belan, PhD.,

Laboratóriá mechanických skúšok (ťažká a ľahká mechanická skúšobňa) sa využívajú  na skúšanie kovov, plastov a iných technických materiálov deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom, t.j. zabezpečujú nasledujúce mechanické a defektoskopické skúšky:

  1. statická skúška ťahom;
  2. rázová skúška ohybom;
  3. skúšky tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella a Poldi kladivkom;
  4. ultrazvukové, magnetické a kapilárne defektoskopické skúšky.

Ťažká mechanická skúšobňa je vybavená univerzálnym trhacím strojom ZDM 10 pre zaťaženia do 100 kN, univerzálnym trhacím strojom ZDM 30 pre zaťaženia do 300 kN, univerzálnym trhacím strojom EDZ 100 pre zaťaženia do 1000 kN a Charpyho kladivom PSW do 300 J. Trhací stroj EDZ 100 s prídavnými zariadeniami možno použiť aj na zložitejšie skúšky, ako napr. skúšky v ohybe a krute, skúšky celých častí dopravných zariadení, ozubených kolies a pod. Pre dlhodobé únavové skúšky je k dispozícii zariadenie Rotoflex.

Ľahká mechanická skúšobňa je vybavená tvrdomermi pre statické skúšky tvrdosti podľa Brinella (HPO 250, KPE 3000), Vickersa (WSPN), Rockwella (RRIV), pre dynamické skúšky tvrdosti Poldi-kladivkom a k dispozícii je tiež univerzálny tvrdomer BVR 250 N.

Nedeštruktívne ultrazvukové skúšky sa vykonávajú ultrazvukovým defektoskopom s analógovým osciloskopickým výstupom (UID-R) a digitálnym ultrazvukovým defektoskopom s priamym výstupom na PC (Starman DiO 562). Pre magnetické skúšky je k dispozícii zariadenie INKAR HD 400 a detekciu povrchových trhlín je možné uskutočniť kapilárnymi skúškami.

Tvrdomer

Tvrdomer BVR 250N