Oddelenie štruktúrnej analýzy materiálov

Vedúci oddelenia

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

e-mail: peter.palcek@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 6004

Kancelária: BC 212

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: VSVM, BMI, MCHVM

 

Metalografická analýza, kontrola kvality materiálov

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

e-mail: eva.tillova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2600

Kancelária: BB 215 / BB 223

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, KKM, PKM

 

Metalografická a mikrofraktografická analýza materiálov


prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

e-mail: radomila.konecna@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2604

Kancelária: BB 217

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, F, PM

 

Nedeštruktívne skúšanie materiálov, kvantitatívna metalografia


doc. Ing. Juraj Belan, PhD.

e-mail: juraj.belan@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2631

Kancelária: BB 211

Konzultačné hodiny: piatok 08:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, TFP, KKM, PKM

 

Skúšky tvrdosti, kvantitatívna metalografia


Ing. Alan Vaško, PhD.

e-mail: alan.vasko@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2605

Kancelária: BB 211

Konzultačné hodiny: piatok 12:00 – 13:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, VPM, NM, SP, ZP

 

Kvantitatívna metalografia, výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov

doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

e-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2624

Kancelária: BB 204

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, PKM, KKM

 

Vnútorné tlmenie, modelovanie a simulácie

Ing. Milan Uhríčik, PhD.

e-mail: milan.uhricik@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2624

Kancelária: BB 204

Konzultačné hodiny: streda 09:00 – 10:00

Zabezpečované predmety: MI, MII, VSVM, MCHVM

 

Elektrónová mikroskopia, fraktografia a mikrofraktografia, štruktúrna analýza

 

Ing. Mária Chalupová

e-mail: maria.chalupova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 6005

Kancelária: BB 212

 

Technik

 

Silvia Hudecová

e-mail: silvia.hudecova@fstroj.uniza.sk

Tel.: +421 41 513 2606

Kancelária: BB 222