Čo zažiješ na KMI

Okrem spomínaných mobilít, školení a exkurzií môžeš ako PhD. študent na KMI zažiť

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH

  • SEMDOK

ŠPORTOVÝ DEŇ REKTORA

  • športový deň rektora UNIZA
 

 

VIANOČNÉ POSEDENIA

  • Vianočné posedenie KMI

 

UKONČENIE AKADEMICKÉHO ROKU

  • rozlúčka s náročným akademickým rokom

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  • Deň otvorených dverí SjF

 

DETSKÁ UNIVERZITA

  • Detská UNIZA na KMI

 

POMOC PRI PRERÁBANÍ KMI


 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ